Πρόγραμμα Παρουσιάσεων

30/09/2012: Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής
Παρουσίαση του βιβλίου "Εμπρός δια της λόγχης - Η μεγάλη εξόρμηση"
(Α' Βαλκανικός Πόλεμος)

31/10/2012: Θεσσαλονίκη - Αίθουσα Αλέξανδρος
Παρουσίαση του βιβλίου "Εμπρός δια της λόγχης - Η μεγάλη εξόρμηση"
(Α' Βαλκανικός Πόλεμος)

23/01/2013: Ν. Ψυχικό Μ.Ε.Ο.
Παρουσίαση του βιβλίου "Εμπρός δια της λόγχης - Η μεγάλη εξόρμηση"
(Α' Βαλκανικός Πόλεμος)

13/10/2013: Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής
Παρουσίαση του βιβλίου "Εμπρός δια της λόγχης - Η μεγάλη εξόρμηση"
(Β' Βαλκανικός Πόλεμος - Α' μέρος)