ΤΗΝΟΣ

Περί Τήνος

Λεωφ. Μεγαλόχαρης 33, Τήνος

Tηλ: 22830-24311